A lemezen elhangzó dalszövegek

1. TRACK
Ha kimegyek arra magos nagy hegyre,
Fényes kardom belevágom a földbe.
Fényes kardom belevágom a földbe,
Régi babám jutok-e még eszedbe?

 

 

Zöld Ilona festett ágyát magasra vetette,
Szabó Dani a kalapját benne felejtette.

Menj Ilona, vedd ki onnat , tedd es a fejébe,
Hogy ne néjzen sírva senki a Daninak szemébe.

Jaj Istenem, mire vitt a szerelem
Mind elégett a rokolyám kereken,
Úgy elégett meg se tudom fogalni,
Úgy szeretlek, ki se tudom mondani.

Négy kerekje van a Göncöl-szekernek,
A szívemből soha ki nem felejtlek.
Merre járok a szememvel vigyázlak,
Kisangyalom méges sohogy se látlak.

A citrusfa levelestől,ágastul,
Kisangyalom hogy váljunk el egymástul.
Úgy elválunk kisangyalom egymástul,
Mint a csillag fényes ragyogásátul.

Templomkerítésbe folyó s patakocska,
Annak közepébe rozmaring bokréta
Öntözzétek lányok, hogy el ne hervadjon,
Szeretőtök szíve meg ne szomorodjon.

Egy fehér legényke hezzám akar járni
Egy piros almáért vélem akar hálni,
Se ne hálj, se ne járj, vélem bizony ne hálj!
Míg a templom földjén két térgyedre nem állsz.

2. TRACK

(Sétálós, Hármas)
|: Nékem is volt egy szeretőm az es olyan volt,
Reggel felült a kuttórra, este is ott volt. :|
Adsza babám a kezed, serüljünk egyet,
Hadd menjünk a meggyesbe,
hadd/ s ott szedjünk meggyet!

(Karos)
|:Elküldték Gyurkát faszulykát szedni,
De Gyurka nem ment, elment játszódni.:|
|:Gyere haza Gyurka, megfőtt a faszulyka
Gyere haza Gyurka, megfőtt a faszulyka.:|

Az ajtóig meg vissza,
a gyűrűmet add vissza!
|: Mer’ ha vissza nem adod,
megcsípem a farodot :|

Le Cibénybe le le, le.
Kell pogácsa me, me me.
A pogácsa rétesen, s a pálinka mézesen,
Igyad édes kedvesem, hogy az Isten éltessen.

Ez az Ádámé, ez az Éváé,
Járjátok, járjátok ne nézzétek Ádámot!
Ha Ádámot nézitek a lépést elvétitek.

4. TRACK
Cifra bunda szegre van akasztva,
Szaladj rózsám, akaszd a nyakamba,
hogy járjuk el azt a csárdás táncot,
Fejérváron zergetik a láncot.

Apró alma lehullott a sárba,
Ki felveszi nem marad hejjába.
S én felszedem kimosom, elteszem,
S a rózsámat igazán szeretem.

Vékony deszkakerítés, kerítés,
Átlátszik az ölelés a sötétbe.
|:Ölelj babám kedvedre, kedvedre!
Váljon egészségedre a sötétbe! :|

Édesanyám ki járt itt, ki járt itt,
Ki kalapja maradt itt a sötétbe?
|: Vándorlegény a’ járt itt, a’ járt itt,
A kalapja maradt itt a sötétbe. :|

Édesanyám be jó kend, be jó kend,
Be jó vizet adott kend a sötétbe.
|: Adok is én másszor es, másszor es,
Tizenhárom százszor es a sötétbe. :|

Fehér fuszulyka virág, ne jőjj nálunk napvilág.
Jere jeste sötétbe, hadd üljek az öledbe,
||: Olyan pár csókot adok, megér ezer forintot :||

Hogy üljek az öledbe, matassak a zsebedbe,
Mit matatsz a zsebembe apró pénz van nem bankó
||: Márjás huszas nem apró, piros csizmára való :||

||: Táncoltassad meg Máriskát, ád az anyja pálinkát,:||
||: Hoppá-cuppá Máriska, három szindzsák pálinka. :||

Igyunk aki angyala van,
A bankónak nagy döge van.
Mennyi rongyos bankó vagyon,
Mind a korcsomára való.

Úgy szeretem az öreged,
Mint az ökör a töreket.
De még jobban az ifijat,
Mint az ülő a tyúkfiat.

Húzzad cigány disznót adok,
Nem túrja fel az udvarod.
|:Húzzad édes muzsikásom,
Neked adom a garasom. :|

Komámasszony tudna-e, egy hagymáért hagyna-e, tralala
||:Egy hagymáért nem hagyom, de kettőért nem bánom, trala..:||

Komámasszony legyen úgy, én a kakas kend a tyúk, tralala
||:Lapuljon meg nekem úgy mind a kakasnak a tyúk tralala.:||

Adj egy kicsit te Kati, az Isten megfizeti trala...
||:Adnék bizony de nem jó, belém költött a hernyó trala.:||

Tarka-barka rokolyámnak leszakadt a ránca,
Rengesd uram a gyermeket, hadd menjek a bálba,
||: Rengesd uram a gyermeket, hadd menjek a bálba,
Mert ott vannak az asszonyok legjobb mulatságba. :||

Mindenkinek van babája,csak én nékem nincsen
Kinek kettő kinek három, nékem egyem sincsen
Bár az Isten egyet adna, jaj de megbecsülném
Kezét-lábát esszekötném s a füstre feltenném
Hogyha jobban könyörögne onnan es levenném.
Megölelném, megcsókolnám, s aztán visszatenném.

9. TRACK

Meghótt, meghótt a cigányok vajdája, vajdája,
Felesége sátorfáját számlálja, számlálja.
Édes uram bár csak addig élsz vala, élsz vala,
Míg nekem egy balán lovat lopsz vala, lopsz vala.

Egy asszonynak végigmentem az udvarán,
Csalárdságból bétekintek az ablakán.
Ott látom a rózsám, más ölibe találtam,
Verje meg az Isten jaj hogy megutáltam.

Vékony cérna, köménymag.
Jaj de kevély legény vagy.
Fűnek, fának adós vagy,
Pénznek ura sose vagy.

Ne bánd, édes virágom,
Hogy így élem világom.
Éljed te is nem bánom,
Szívemből azt kívánom.

Félre tőlem búbánat,
Nem élek én több nyárat.
Ha érek es csak hármot,
Nem rakok én kővárot.S engem anyám sokat intett a jóra,
Későn este ne menjek a kapuba.
S nem hallgattam édesanyám, szavára,
A szerelem meg es csalt nemsokára.

S mind azt mondják Andrásfalván nincs dáma,
Hát az a sok fehér ruhás micsoda?
Este későn kiülnek a kapuba,
úgy kinyílnak, mint a fonnyadt paprika.

Kit a nyáron két karomval kerestem,
Az egészet a babámra költöttem.
Vettem neki favirágú rokolyát,
Minden este fölemeltem az alját.


Jaj, de bánom hogy pap lettem,
Hej, hogy vőlegény nem lehettem.
Hogy vőlegény nem lehettem,
Szegeletbe nem ülhettem.

Jaj de szép a sokadalom
de még szebb a lakodalom
vőlegénynek vigadalom,
Magam is megházasodom.

Piros kancsó, s piros bor,
mindjárt rám kerül a sor.
Iszom a bort, ölelem a babámot,
s úgy sem élem keresztül a világot.

Jaj Istenem, mit csináljak,
Hogy egy kicsi pénzt csináljak
Eladom a feleségem párnáját
Még az éjjel mind megiszom az árát.


Ha még egyszer leány lennék,
Megnézném akihez mennék.
Megválasztanám a legényt ,
Mint a piacon az edényt.

Ha még egyszer legény lennék,
Megnézném, akit elvennék,
Megválasztanám a leányt,
Mint a piacon a dohányt.

10. TRACK

Kiindultam az hazámból,
Édesanyám hajlékából.
Visszanéztem félutamból,
Orcámon könyvem lecsordul.

Menjen vissza édesanyám,
Ne rakjon több átkot reám.
Úgyis rakott eleget már,
Megélek én míg a világ.

Széles az asztal, keskeny az abrosz, vékony a vacsora,
Huncut a gazda nem néz a napra, csak a szép asszonyra.

Én vagyok az, aki voltam,
Szegfűk között rózsa voltam.
De rossz kertészre akadtam,
Keze alatt elhervadtam.
Addig bánom amíg élek,
Hogy mér szerettelek téged..

|: Hiába sír az őszi szél,
Nem értem meg, amit beszél, :|
Pedig egykor megértettem,
vele együtt keseregtem.
Talala…

|:Nézd csak pajtás mit mutatok,
De szép kislányt táncoltatok.:|
Lóg a mellye, jár a fara,
Elhullott a göndör haja.

Száraz kóró, nem nedves,
A vénleány nem kedves.
|:Olyan ráncos a bőre,
Félrehúzódom tőle.:|

Apró szárú laboda,
Nem termettem dologra,
|:Lábam termett a táncra,
Szájam a bor ivásra.:|

Hopp hajnalig, virradtig,
Míg a patkóm elváslik,
Ha elváslik kifémlik,
Még reggelre felverik.

Van egy virág jól ismerem,
Szúrós tövis között terem,
Hajnal piros a levele,
Megmondjam-e, mi a neve?

Az én nevem kék nefelejcs,
Engem babám el ne felejts!
Mer’ ha engem elfelejtesz,
Elhervad a kék nefelejcs.

Eddig vendég jól mulattál,
Ha tetszenék elindulnál.
Szaladj gazda, kapjál botra,
s a vendéget indítsd útra.

Megosztás

Megosztás

Látogassa meg Facebook oldalunkat is!